Fundacja Wiedzieć Więcej i Sophia Health: Nowe Partnerstwo dla Zdrowia i Wiedzy

Z radością ogłaszamy nawiązanie partnerskiej współpracy między Fundacją Wiedzieć Więcej a Sophia Health. To strategiczne partnerstwo symbolizuje nasze wspólne zaangażowanie w walkę z chorobami nowotworowymi i promowanie wiedzy na temat genetyki oraz nowoczesnych terapii, które są kluczowe dla ratowania życia.

Fundacja Wiedzieć Więcej działa na rzecz poprawy dostępu do wiedzy na temat podłoża nowotworów i leczenia celowanego. Wierzymy, że połączenie naszej ekspertyzy z doświadczeniem Sophia Health w dziedzinie edukacji i profilaktyki zdrowotnej, zwłaszcza w obszarze zdrowia kobiecego, przyniesie konkretną korzyść społecznościom i pacjentom.

Jednym z obszarów naszej współpracy będzie udział naszych ekspertów w inicjatywach edukacyjnych adresowanych do firm. Wspólnie z Sophia Health będziemy organizować webinary i kampanie informacyjne, mające na celu zwiększenie świadomości na temat profilaktyki nowotworowej, roli genetyki w diagnozowaniu chorób oraz dostępu do nowoczesnych terapii.

„Współpraca z Fundacją Wiedzieć Więcej to dla naszej firmy ważny krok w propagowaniu wiedzy na temat genetyki i nowoczesnych terapii. Jestem przekonana, że połączenie naszych sił przyniesie realne korzyści zarówno dla społeczności, jak i pacjentów.” – powiedziała Kasia Wierzbowska, CEO Sophia Health.

Jesteśmy przekonani, że nasza wspólna praca przyniesie realne korzyści w postaci poprawy opieki zdrowotnej, zwiększenia świadomości społecznej na temat profilaktyki zdrowotnej oraz wzmocnienia więzi między organizacjami a społecznością.

Razem możemy zrobić więcej. Razem możemy wpływać na zmiany. Razem możemy ratować życie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *