Onkogenetyka

Przedstawiamy najnowsze doniesienia oraz aktualne informacje dotyczące badań genetycznych w profilaktyce, diagnozowaniu i leczeniu chorób nowotworowych.

Profilaktyka

Z nami dowiesz się w jakim wieku, jakie badanie i z jaką częstością wykonywać. Powiemy Ci jaki masz wybór w zakresie działań prewencyjnych, jeśli jesteś osobą genetycznie obciążoną chorobami nowotworowymi.

Podsumowujemy również zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia, kluczowe dla prewencji raka i długiego życia w zdrowiu i pełnej sprawności.

Diagnostyka

Dzięki nam dowiesz się jakie są zalety wykonywania testów genetycznych. Przedstawiamy najnowsze rozwiązania wykorzystujące zaawansowane i zgodne ze światowymi standardami narzędzia diagnostyki molekularnej.

Chcemy dzielić się swoją wiedzą, ponieważ mamy kilkunastoletnie doświadczenie w analizach sekwencjonowania nowej generacji.

Leczenie

Przedstawiamy najciekawsze artykuły, najnowsze doniesienia oraz aktualne informacje w zakresie skutecznego leczenia chorób nowotworowych.

Dzięki badaniom genetycznym mamy możliwość dopasowania leczenia do pacjenta. Wiedza ta pozwala na zastosowane terapii ukierunkowanej na zahamowanie rozwoju choroby.