Zarząd fundacji

dr hab. n. med. Anna Wójcicka

Prezeska Zarządu

Magdalena Puniach

Wiceprezeska Zarządu

Rada fundacji

Agnieszka Jesiotr-Rejmanowska

Przewodnicząca Rady

Lidia Dyndor

Członkini Rady

Monika Kolanowska

Sekretarz Rady

dr hab. n. med. Magdalena Bizoń

Członkini Rady