POLITYKA PLIKÓW COOKIE FUNDACJI „WIEDZIEĆ WIĘCEJ” Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Niniejsza polityka plików cokie („Polityka plików cookie”) skierowana jest do osób korzystających ze strony internetowej Fundacji „Wiedzieć Więcej” z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kiwerska 33A, 01-682 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 919550 NIP 6793222536 (“Fundacja”). Informujemy, że nasza strona internetowa https://www.fundacjawiedziecwiecej.pl (dalej: „strona internetowa”) używa plików cookie i innych powiązanych technologii („pliki cookie”). Niniejsza polityka ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób i w jakich celach korzystamy z plików cookie na naszej stronie internetowej. Polityka plików cookie stanowi integralną cześć Regulaminu.

  • Czym są pliki cookie?

 

Pliki cookie to niewielkie, proste pliki tekstowe wysyłane wraz ze stronami naszej witryny i przechowywane przez przeglądarkę na dysku twardym komputera lub innego urządzenia, z którego korzystasz.

  • Z jakich konkretnie plików cookie korzystamy, w jakim celu i na jakiej podstawie?

 

Korzystamy tylko z plików cookie technicznych tzw. funkcjonalnych. Zapewniają one prawidłowe działanie niektórych części strony internetowej i poznanie preferencji jej użytkownika. Umieszczając funkcjonalne pliki cookie, ułatwiamy odwiedzanie naszej strony internetowej. W ten sposób nie musisz wielokrotnie wprowadzać tych samych informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej.

W większości przypadków nie będziemy w stanie Państwa zidentyfikować i dane te będą dla nas anonimowe, co oznacza, że nie będą one stanowiły danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L z 2016 r. nr 119, s. 1 z późn.zm.), zwanym dalej także „RODO”.

Połączyć te dane z Państwem będzie można dopiero po uzyskaniu dodatkowych informacji, co uzależnione jest od Państwa dalszej aktywności na naszej stronie internetowej. W sytuacji natomiast, gdybyśmy byli w stanie połączyć je z Państwem, mogą one stać się danymi osobowymi. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w takim przypadku byłby nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na umożliwieniu zaprezentowania treści na naszej stronie internetowej.

 

Do takiego przetwarzania nie jest wymaga Państwa zgoda. Od takiego przetwarzania, przysługuje Państwu sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Sprzeciw uwzględnimy, jeżeli stwierdzimy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Przekazanie danych jest dobrowolne, jednak należy mieć świadomość, że ich nieprzekazanie oznacza brak możliwości korzystania ze strony internetowej.

 

Więcej informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym prawa, jakie przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, znajdą Państwo w naszej Polityce prywatności.

  • Komunikat dotyczący korzystania z plików cookie

 

Kiedy odwiedzasz naszą stronę po raz pierwszy, pokażemy Ci wyskakujące okienko z następującym komunikatem:

 

“Informujemy, że nasza strona internetowa korzysta z niezbędnych, tzw. funkcjonalnych plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

 

Po kliknięciu przycisku „Kontynuuj”, możliwy będzie dostęp do strony internetowej.

  • Skutki wyłączenia/usunięcia plików cookies

 

Pliki sesyjne usuwane są z pamięci komputera po zamknięciu przeglądarki lub wylogowaniu się, zaś pliki stałe są usuwane automatycznie po ustalonym dla danego pliku, często długim, czasie. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies w ustawieniach zabezpieczeń swojej przeglądarki. Użytkownik danej przeglądarki internetowej ma możliwość usunięcia cookies ze swojej przeglądarki w każdym czasie, zmieniając jej ustawienia. W tych ustawieniach, można także uniemożliwić zbieranie technicznych plików cookies. Zastrzegamy jednak, przy takim ustawieniu, korzystanie ze strony przez użytkownika może być zakłócone. Pliki techniczne sesyjne usuwają się pamięci komputera od razu po zamknięciu przeglądarki, ew. po wylogowaniu się – jeśli użytkownik był zalogowany (zależy to od ustawień konkretnej przeglądarki). Pliki techniczne stałe zaś, usuwają się same dopiero po ustalonym dla tego pliku czasie. Wycofanie zgody na gromadzenie plików cookie spowodować powinno zaprzestanie gromadzenia tych danych.

 

Inną opcją jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej, tak aby otrzymywać komunikat za każdym razem, gdy plik cookie zostanie umieszczony. Możesz użyć przeglądarki internetowej do automatycznego lub ręcznego usuwania plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opcji, zapoznaj się z instrukcjami w sekcji pomocy przeglądarki.

 

Pamiętaj, że po wyłączeniu plików cookie funkcjonalnych, nasza witryna może już nie działać poprawnie. Jeśli usuniesz pliki cookie w przeglądarce, zostaną one ponownie umieszczone po kliknięciu przycisku „Kontynuuj” podczas ponownej wizyty na naszej stronie internetowej.

  • Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania plików cookie jako danych osobowych

W większości przypadków nie będziemy w stanie Państwa zidentyfikować i dane te będą dla nas anonimowe. Połączyć te dane z Państwem można dopiero po uzyskaniu dodatkowych informacji, których nie posiadamy. W sytuacji natomiast, gdybyśmy byli w stanie połączyć je z Państwem, mogą one stać się danymi osobowymi. Więcej informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym prawa, jakie przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, znajdą Państwo w naszej Polityce prywatności. Podstawą przetwarzania byłby wtedy prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na umożliwieniu zaprezentowania treści na naszej stronie internetowej.

  • Zmiany

Informujemy, że niniejsza Polityka plików cookies jest aktualna na dzień 18.10.2023 r.
W przyszłości, może ona ulec zmianie. W celu zapoznania się z najnowszymi zmianami zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej.