Samo życie, czyli niezależne od nas czynniki ryzyka nowotworu